அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்க்ஷ தற்பொழுது தமிழ் மக்கள் விடுதலைப்புலிகள் கட்சியின் தலைமைக் காரியாலயத்திற்கு வருகை

அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்க்ஷ தற்பொழுது தமிழ் மக்கள் விடுதலைப்புலிகள் கட்சியின் தலைமைக் காரியாலயத்திற்கு வருகை

தமிழ் மக்கள் விடுதலைப்புலிகள் கட்சியின் தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கித்துள், உறுகாம குளங்களின் இணைப்பினூடாக நீர் கொள்ளளவினை அதிகரிக்கும் திட்டத்தினை நடைமுறைப்படுத்துவது தொடர்பான களவிஜயமாக குறித்த விஜயம் அமைந்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Video

ஏனைய செய்திகள்

Video

மட்டக்களப்பு வார் வீதியில் அமைந்துள்ள லூர்து அன்னை ஆலயத்தின் வருடாந்த திருப்பலி திருவிழாவை சிறப்ப

Video

இராஜாங்க அமைச்சர் சந்திரகாந்தன் விடுத்த வேண்டுகோளுக்கு இணங்க பிரதமரால் மட்டக்களப்பு பொது நூ

மண்முனை தென் எருவில் பற்று பிரதேசத்தில் கோட்டைக்கல்லாறு தெற்கு கிராமசேகர் பிரிவில் உள்ள சிறுவர் ப