கடந்த காலங்களில் இழந்தவற்றை இளைஞர்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் பூ.பிரசாந்தன்

போலி தேசிய வாதிகளின் கபட அரசியல் தொடர்பில் மக்கள் விழிப்படைய வேண்டும்..

உசுப்பேற்றல் அரசியல் மூலம் கடந்த காலங்களில் இழந்தவற்றை இளைஞர்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும்

பூ.பிரசாந்தன்

Video

ஏனைய செய்திகள்

தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள் கட்சியின் தேசிய அமைப்பாளரும், மாவட்ட அபிவிருத்திக் குழுத் தலைவ

Video

சர்வதேச சைகை மொழி தினத்தினை முன்னிட்டு மட்டக்களப்பில் மாபெரும் விழிப்புணர்வு நடைபவனி!!

இலங்கை போக்குவரத்து சபையின் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலுள்ள ஓட்டுநர்கள், நடத்துனர்களுக்கான வெற்றிடம்