2022 தேசிய மாநாட்டின் போது வெளியிடப்பட்ட தமிழ் மக்கள் விடுதலைப்புலிகள் கட்சியின் வரலாற்றுப் பார்வை.

2022 தேசிய மாநாட்டின் போது வெளியிடப்பட்ட தமிழ் மக்கள் விடுதலைப்புலிகள் கட்சியின் வரலாற்றுப் பார்வை.

Video

ஏனைய செய்திகள்

தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள் கட்சியின் தேசிய அமைப்பாளரும், மாவட்ட அபிவிருத்திக் குழுத் தலைவ

Video

சர்வதேச சைகை மொழி தினத்தினை முன்னிட்டு மட்டக்களப்பில் மாபெரும் விழிப்புணர்வு நடைபவனி!!

இலங்கை போக்குவரத்து சபையின் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலுள்ள ஓட்டுநர்கள், நடத்துனர்களுக்கான வெற்றிடம்