நிர்வாகம்

Body

தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகளின் நாளாந்த நிர்வாகத்தில் பணிபுரியும் அங்கத்தவர்கள் (விரைவில்)

Views
Profile photo
Last name
ஆறுமுகம்
First name
தேவராஜ்
Administration Title
தலைமை பணியாளர்
Telephone
+94 77 351 9197
Profile photo
Last name
தம்பிராஜா
First name
ஈஸ்வரராஜா
Administration Title
மக்கள் தொடர்பு அதிகாரி
Telephone
+94 77 047 5511
Profile photo
இ.கமல்ராஜ்
First name
இ.கமல்ராஜ்
Administration Title
மக்கள் தொடர்பு அதிகாரி
Telephone
+94 77 206 6060
Profile photo
அரசரட்ணம் ஜெயசீலன்
Last name
ஜெயசீலன்
First name
அரசரட்ணம்
Administration Title
கணக்காளர்
Telephone
+94 77 835 1199