தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள் கட்சிக்கும் கிழக்கு மாகாண ஆளுநருக்குமான சினேக பூர்வ சந்திப்பு இடம்பெறவுள்ளது

ஆரம்ப நேரம்
முடியும் நேரம்