பாக்கு நீரிணையை நீந்தி கடந்து சாதனை படைத்த மாணவனை வீடு சென்று பாராட்டிய தமிழ் மக்கள் விடுதலைப்புலிகள் கட்சியின் முக்கியஸ்தர்கள்

ஆரம்ப நேரம்
முடியும் நேரம்