அம்பாறை மாவட்ட மகளிர் தின பேரணி மற்றும் நிகழ்வுகள்

அம்பாறை மாவட்டம். 08/ 03/ 2023 அன்று தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகளின் மகளிர் அணியினால் ஒழுங்குசெய்யப்பட்ட மகளிர் தின பேரணி மற்றும் நிகழ்வுகள்.

Video

ஏனைய செய்திகள்

தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள் கட்சியின் தேசிய அமைப்பாளரும், மாவட்ட அபிவிருத்திக் குழுத் தலைவ

Video

சர்வதேச சைகை மொழி தினத்தினை முன்னிட்டு மட்டக்களப்பில் மாபெரும் விழிப்புணர்வு நடைபவனி!!

இலங்கை போக்குவரத்து சபையின் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலுள்ள ஓட்டுநர்கள், நடத்துனர்களுக்கான வெற்றிடம்