வடகிழக்கு உள்ளடங்கலாக தமிழர் செறிந்து வாழும் பிரதேசங்களில் தனித்துவமாகவே போட்டியிடுவோம்

உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலிலும் வடகிழக்கு உள்ளடங்கலாக தமிழர் செறிந்து வாழும் பிரதேசங்களில் தனித்துவமாகவே படகு சின்னத்தில் போட்டியிடுவோம்.

Video

ஏனைய செய்திகள்

தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள் கட்சியின் தேசிய அமைப்பாளரும், மாவட்ட அபிவிருத்திக் குழுத் தலைவ

Video

சர்வதேச சைகை மொழி தினத்தினை முன்னிட்டு மட்டக்களப்பில் மாபெரும் விழிப்புணர்வு நடைபவனி!!

இலங்கை போக்குவரத்து சபையின் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலுள்ள ஓட்டுநர்கள், நடத்துனர்களுக்கான வெற்றிடம்