ஆசிரியர் பற்றாக்குறை காரணமாக வீதிக்கு இறங்கிய மாணவர்களும் பெற்றோர்களும்

முறையற்ற இடமாற்றங்களால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆசிரியர் பற்றாக்குறை காரணமாக வீதிக்கு இறங்கிய மாணவர்களும் பெற்றோர்களும்

Video

ஏனைய செய்திகள்

தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள் கட்சியின் தேசிய அமைப்பாளரும், மாவட்ட அபிவிருத்திக் குழுத் தலைவ

Video

சர்வதேச சைகை மொழி தினத்தினை முன்னிட்டு மட்டக்களப்பில் மாபெரும் விழிப்புணர்வு நடைபவனி!!

இலங்கை போக்குவரத்து சபையின் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலுள்ள ஓட்டுநர்கள், நடத்துனர்களுக்கான வெற்றிடம்