மண்முனை மேற்கு வவுனதீவு பிரதேச செயலக பிரிவிற்குட்பட்ட விளையாட்டு மைதான புனரமைப்பு (04.04.2022)

ஆரம்ப நேரம்
முடியும் நேரம்

மண்முனை மேற்கு வவுனதீவு பிரதேச செயலக பிரிவிற்குட்பட்ட   கரையாகன்தீவு பாடசாலை விளையாட்டு மைதானமும், காஞ்சிரங்குடா Ten Star விளையாட்டு கழக மைதானமும் நாற்பது இலட்சம் ரூபாய் செலவில் புனரமைப்பு செய்யப்படவுள்ளது. இந் நிகழ்வானது  (04.04.2022) அன்று  சம்பிரதாயபூர்வமாக ஆரம்பித்து வைக்கப்படவுள்ளது.