கிராமங்களில் ஒருநாள்....

கிராமங்களில் ஒருநாள்....

கௌரவ தலைவர் சிவனேசதுரை சந்திரகாந்தன் அவர்கள் மக்களை சந்திக்கும் முகமாக வாழைச்சேனை புதுக்குடியிருப்பு கிராமத்திற்கு விஜயம் செய்திருந்த சந்தர்ப்பத்தில்...

Video

ஏனைய செய்திகள்

மட்டக்களப்பு கல்வி வலய எல்லைப்புற பாடசாலைகளான மஞ்சந்தொடுவாய் சாரதா வித்தியாலயம் மற்றும் கல்லடி வே

இளைஞர் சேவைகள் மன்றத்தினுடைய செயற்பாட்டினை மேம்படுத்துவது தொடர்பிலும் இளைஞர்களுக்கான தொழில் வாய்ப