மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் அபிவிருத்தியின் தொடர்ச்சி ...

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் அபிவிருத்தியின் தொடர்ச்சி ...

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் ஏறாவூர்பற்று பிரதேசசெயலாளர் பிரிவுக்கு உட்பட்ட செங்கலடி பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள மிகவும் முக்கியமான சந்தியில் வீதிசமிங்கை விளக்கினை பொருத்துவதற்கான முன்னேடுப்பும் அதேபோன்று பதுளை A 5 வீதியினை செங்கலடியுடன் இணைக்கும் மிக முக்கிய பாதையில் அமைந்துள்ள கறுத்தபாலத்தினையும் நிர்மானிக்கும்திட்டம் கௌரவ தலைவர் சிவநேசதுரை சந்திரகாந்தன் அவர்களினால் முன்னேடுப்பு.....

Video

ஏனைய செய்திகள்

Video

பேத்தாழை சந்திரகாந்தன் வித்தியாலயத்தில் புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் வெட்டுப் புள்ளிக்கு அதிகமான பு

Video

கிராமிய வீதிகள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சரும், மாவட்ட அபிவிருத்திக் குழுத் தலைவருமான சிவ.சந்திர

சுய தொழில் முயற்சியாளர்களை ஊக்குவிக்கும் நோக்கோடு கிழக்கு மாகாண சமூக சேவைகள் திணைக்களத்தின் ஊடாக

போரதீவுப்பற்று பிரதேச செயலக பிரிவில் கோவில் போரதீவு மற்றும் முனைத்தீவினை இணைக்கின்ற 1km நீள

Video

மண்முனை வடக்கு பிரதேச செயலக பிரிவில் கருவேப்பங்கேணி கிராம சேவகர் பிரிவிற்குட்பட்ட பாரதியார் பாலர்