மட்டு மண்ணில் அமையவிருக்கும் மாபெரும் நூலகத்திற்கு குறைந்தது 3 இலட்சம் புத்தகங்களாவது சேகரிக்க வேண்டும்

மட்டு மண்ணில் அமையவிருக்கும் மாபெரும் நூலகத்திற்கு குறைந்தது 3 இலட்சம் புத்தகங்களாவது சேகரிக்க வேண்டும் அதற்க்கு இம் மண் மீது பற்றுக்கொண்ட அனைவரும் கைகோர்க்க வேண்டும் இராஜாங்க அமைச்சர் சிவ.சந்திரகாந்தன்

Video

ஏனைய செய்திகள்

Video

பேத்தாழை சந்திரகாந்தன் வித்தியாலயத்தில் புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் வெட்டுப் புள்ளிக்கு அதிகமான பு

Video

கிராமிய வீதிகள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சரும், மாவட்ட அபிவிருத்திக் குழுத் தலைவருமான சிவ.சந்திர

சுய தொழில் முயற்சியாளர்களை ஊக்குவிக்கும் நோக்கோடு கிழக்கு மாகாண சமூக சேவைகள் திணைக்களத்தின் ஊடாக

போரதீவுப்பற்று பிரதேச செயலக பிரிவில் கோவில் போரதீவு மற்றும் முனைத்தீவினை இணைக்கின்ற 1km நீள

Video

மண்முனை வடக்கு பிரதேச செயலக பிரிவில் கருவேப்பங்கேணி கிராம சேவகர் பிரிவிற்குட்பட்ட பாரதியார் பாலர்