06/ 12/ 2022 இன்று பாராளுமன்றில்

விவசாயிகள் எதிர் நோக்கும் பிரச்சனைகள் தொடர்பிலும் அதற்கான தீர்வுகள் தொடர்பிலும் உரையாற்றியமையினைட்டு மகிழ்ச்சி. இருந்த போதிலும் எனக்கு முன்னர் உரையாற்றிய சக பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நேற்றைய விவாதத்தின் போது ஒதுக்கப்பட்ட நேரத்தினை விட அதிக நேரத்தினை எடுத்திருந்தமையினால் குறுகிய நேரம் மாத்திரமே எனக்கு உரையாற்ற கிடைத்திருந்தது. எனவே எனது உரையினை சுருக்கமாக நிறைவுசெய்யவேண்டிய நிலை தோற்றம் பெற்றிருந்தது.

Video

ஏனைய செய்திகள்

Video

மட்டக்களப்பு வார் வீதியில் அமைந்துள்ள லூர்து அன்னை ஆலயத்தின் வருடாந்த திருப்பலி திருவிழாவை சிறப்ப

Video

இராஜாங்க அமைச்சர் சந்திரகாந்தன் விடுத்த வேண்டுகோளுக்கு இணங்க பிரதமரால் மட்டக்களப்பு பொது நூ

மண்முனை தென் எருவில் பற்று பிரதேசத்தில் கோட்டைக்கல்லாறு தெற்கு கிராமசேகர் பிரிவில் உள்ள சிறுவர் ப