காரைதீவு RKM மகளீர் வித்தியாலய கா.பொ.த சாதாரண தர மாணவர்களுக்கான பிரியாவிடை நிகழ்வில் தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் பூ.பிரசாந்தன் கலந்து கொள்ளவுள்ளார்.

ஆரம்ப நேரம்
முடியும் நேரம்