சர்வதேச தொழிலாளர் தினமானது இராஜாங்க அமைச்சரின் பங்குபற்றலுடன் நடைபெறவுள்ளது

ஆரம்ப நேரம்
முடியும் நேரம்

" நீ விதைத்த வியர்வை துளிகளால் தான் கல்லாய் கிடந்த இந்த பூமிப்பந்து கர்ப்பம் தரித்து உயிர்ப்பித்திருக்கிறது.................. " என்ற தொனிப் பொருளுக்கு அமைவாக சர்வதேச தொழிலாளர் தினமானது தமிழ் மக்கள் விடுதலைப் புலிகள் கட்சியின் தொழிற்சங்கத்தினால் எதிர்வரும் 01.05.2022 ஞாயிற்றுக் கிழமையன்று பிற்பகல் 3.00 மணியளவில் மட்/ தேவநாயகம் மண்டபத்தில் இராஜாங்க அமைச்சர் கெளரவ சிவநேசதுரை சந்திரகாந்தன் அவர்களின் பங்குபற்றலுடன் நடைபெறவுள்ளது.