மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் 950 கெக்டேயர் நிலப்பரப்பில் இறால் வளர்ப்புத் திட்டம்...

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் 950 கெக்டேயர் நிலப்பரப்பில் இறால் வளர்ப்புத் திட்டம் ஆர்வமுள்ள முயற்சியாளர்களுக்கு அமோக விருந்து.....https://tmvp.lk/node/706

Video

ஏனைய செய்திகள்

Video

சித்தாண்டி வந்தாறுமூலை பகுதிகளிலுள்ள விவசாய நிலங்களின் பிரதான வடிசல் வாய்க்காலாக திகழும் செம்பித்

இன்றைய சிறார்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்களாக பொருளாதாரம் மற்றும் போசாக்கின்மை போன்றன காணப்படுகின்ற போ

கிராமிய வீதிகள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சரும் ,கிழக்கின் முதல் முதலமைச்சருமான கெளரவ சிவநேசதுரை