மட்/புதூர் விக்னேஸ்வரா வித்தியாலய விளையாட்டு மைதான புனரமைப்பு (04.04.2022)

ஆரம்ப நேரம்
முடியும் நேரம்

மண்முனை வடக்கு பிரதேச செயலக பிரிவிற்குட்பட்ட  மட்/புதூர் விக்னேஸ்வரா வித்தியாலய மைதானம் புனரமைப்பு செய்யப்படவுள்ளது.  இந் நிகழ்வானது (04.04.2022) அன்று  சம்பிரதாயபூர்வமாக ஆரம்பித்து வைக்கப்படவுள்ளது.