பாலயடித்தோணா கடலூர் கடற்கன்னி விளையாட்டு மைதான புனரமைப்பு (04.04.2022)

ஆரம்ப நேரம்
முடியும் நேரம்

கோறளைப்பற்று தெற்கு கிரான் பிரதேச செயலக பிரிவிற்குட்பட்ட  பாலயடித்தோணா கடலூர் கடற்கன்னி விளையாட்டு மைதான  புனரமைப்பானது  கோறளைப்பற்று பிரதேச சபை தவிசாளர் கௌரவ சோபா ஜெயரஞ்ஜித், கோறளைப்பற்று பிரதேச செயலாளர்,கோறளைப்பற்று பிரதேச சபை உறுப்பினர் கௌரவ மனிசேகரம் மற்றும் நடராசா  அவர்களினால் சம்பிரதாயபூர்வமாக ஆரம்பித்து வைக்கப்படவுள்ளது.