வெருகல் படுகொலை நினைவு நாள்

ஆரம்ப நேரம்
முடியும் நேரம்

2004 சித்திரை மாதம் 10ஆம் திகதி இடம்பெற்ற வெருகல் படுகொலை நினைவு நாளை தமிழ் மக்கள் விடுதலைப் புலிகள் கட்சியானது வருடாவருடம் 'வெருகல் மலை மக்கள் பூங்காவில் சிவப்பு சித்திரை’ என்கின்ற பெயரில் நினைவுகூர்ந்து வருகின்றது. அந்த வகையில்  இந்தவருடமும் அதற்கான ஏற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்படவுள்ளது.