தேற்றாத்தீவு புதுக்குடியிருப்பில் உள்ள உப்பு வட்டி குளத்தின் அணைகட்டினை நிர்மாணிக்கும் வேலைகள்

மட்டக்களப்பு தேற்றாத்தீவு புதுக்குடியிருப்பில் உள்ள உப்பு வட்டி குளத்தின் அணைகட்டினை நிர்மாணிக்கும் வேலைகளை எமது கௌரவ தலைவர் சிவநேசதுரை சந்திரகாந்தன் அவர்கள் ஆரம்பித்து வைத்து உரையாற்றுகையில்

Video

ஏனைய செய்திகள்

கிராமிய வீதிகள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சரும் ,கிழக்கின் முதல் முதலமைச்சருமான கெளரவ சிவநேசதுரை

தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள் கட்சியின் உள்ளூராட்சி மன்ற உறுப்பினர்களுக்கான மாதாந்தக்கூட்டம் தமிழ்

ஆட்சியாளர்களை நாம் ஆதரிப்பது பிரதேசத்தி்ல் தமிழர்களின் நலனுக்காகவே தவிர தனிப்பட்ட சொத்து சுகம் சே

பிரதேச சபை உறுப்பினர் மேகசுந்தரம் வினோராஜிற்கு எதிராக பெண்கள் ஒன்றியம் இணைந்து நடாத்திய பாரிய கண்