கிராமங்களில் ஒருநாள்....

கிராமங்களில் ஒருநாள்....

கௌரவ தலைவர் சிவனேசதுரை சந்திரகாந்தன் அவர்கள் மக்களை சந்திக்கும் முகமாக வாழைச்சேனை புதுக்குடியிருப்பு கிராமத்திற்கு விஜயம் செய்திருந்த சந்தர்ப்பத்தில்...

Video

ஏனைய செய்திகள்

கிராமிய வீதிகள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சரும் ,கிழக்கின் முதல் முதலமைச்சருமான கெளரவ சிவநேசதுரை

தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள் கட்சியின் உள்ளூராட்சி மன்ற உறுப்பினர்களுக்கான மாதாந்தக்கூட்டம் தமிழ்

ஆட்சியாளர்களை நாம் ஆதரிப்பது பிரதேசத்தி்ல் தமிழர்களின் நலனுக்காகவே தவிர தனிப்பட்ட சொத்து சுகம் சே

பிரதேச சபை உறுப்பினர் மேகசுந்தரம் வினோராஜிற்கு எதிராக பெண்கள் ஒன்றியம் இணைந்து நடாத்திய பாரிய கண்