மக்கள் சந்திப்பு

மக்கள் சந்திப்புஎமது உத்தியோகபூர்வ தமிழ் மக்கள் விடுதலைப் புலிகள் கட்சியின் வாசஸ்தலத்தில் கௌரவ தலைவர் சிவநேசதுரை சந்திகாந்தன் அவர்கள் பிரதி செவ்வாய் மற்றும் வியாழக்கிழமைகளில் மக்கள் சந்திப்பினையும் அதேபோன்று பிரதி சனிகிழமைகளில் அரச ஊழியர்களையும் சந்தித்து மக்களின் பிரச்சனைக்கான தீர்வுகளை முன்னெடுத்து வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது...

Video

ஏனைய செய்திகள்

Video

சித்தாண்டி வந்தாறுமூலை பகுதிகளிலுள்ள விவசாய நிலங்களின் பிரதான வடிசல் வாய்க்காலாக திகழும் செம்பித்

இன்றைய சிறார்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்களாக பொருளாதாரம் மற்றும் போசாக்கின்மை போன்றன காணப்படுகின்ற போ

கிராமிய வீதிகள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சரும் ,கிழக்கின் முதல் முதலமைச்சருமான கெளரவ சிவநேசதுரை