மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் அபிவிருத்தியின் தொடர்ச்சி ...

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் அபிவிருத்தியின் தொடர்ச்சி ...

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் ஏறாவூர்பற்று பிரதேசசெயலாளர் பிரிவுக்கு உட்பட்ட செங்கலடி பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள மிகவும் முக்கியமான சந்தியில் வீதிசமிங்கை விளக்கினை பொருத்துவதற்கான முன்னேடுப்பும் அதேபோன்று பதுளை A 5 வீதியினை செங்கலடியுடன் இணைக்கும் மிக முக்கிய பாதையில் அமைந்துள்ள கறுத்தபாலத்தினையும் நிர்மானிக்கும்திட்டம் கௌரவ தலைவர் சிவநேசதுரை சந்திரகாந்தன் அவர்களினால் முன்னேடுப்பு.....

Video

ஏனைய செய்திகள்

Video

சித்தாண்டி வந்தாறுமூலை பகுதிகளிலுள்ள விவசாய நிலங்களின் பிரதான வடிசல் வாய்க்காலாக திகழும் செம்பித்

இன்றைய சிறார்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்களாக பொருளாதாரம் மற்றும் போசாக்கின்மை போன்றன காணப்படுகின்ற போ

கிராமிய வீதிகள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சரும் ,கிழக்கின் முதல் முதலமைச்சருமான கெளரவ சிவநேசதுரை