தியாவட்டவான்,வட்டவான்,காயங்கேணி,இறாலோடை,மாவடிஓடை,பனிச்சங்கேணி ஆகிய கிராமங்களுக்குவிஜயம்

நேற்றையதினம் கௌரவ தலைவர் சிவநேசதுரை சந்திரகாந்தன் அவர்கள், தனது முகத்தைக் கூடப் பாராமல் தன்னை நம்பி வாக்களித்த மக்களுக்கு நன்றி கூறுகின்ற படலத்தின் முதற்கட்டமாக தியாவட்டவான்,வட்டவான்,காயங்கேணி,இறாலோடை,மாவடிஓடை,பனிச்சங்கேணி ஆகிய கிராமங்களுக்குவிஜயம் செய்து மக்கள் முன்னிலையில் உரையாற்றியபோது…..

Video

ஏனைய செய்திகள்

Video

சித்தாண்டி வந்தாறுமூலை பகுதிகளிலுள்ள விவசாய நிலங்களின் பிரதான வடிசல் வாய்க்காலாக திகழும் செம்பித்

இன்றைய சிறார்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்களாக பொருளாதாரம் மற்றும் போசாக்கின்மை போன்றன காணப்படுகின்ற போ

கிராமிய வீதிகள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சரும் ,கிழக்கின் முதல் முதலமைச்சருமான கெளரவ சிவநேசதுரை