வாக்களித்த மாங்கேணி மக்களுக்கு நன்றி தெரிவிப்பதற்க்காக கௌரவ தலைவர் சிவநேசதுரை சந்திரகாந்தன் அவர்கள் சென்றிருந்த போது...திரண்டு வந்த இளைஞர் அணி....

வாக்களித்த மாங்கேணி மக்களுக்கு நன்றி தெரிவிப்பதற்க்காக கௌரவ தலைவர் சிவநேசதுரை சந்திரகாந்தன் அவர்கள் சென்றிருந்த போது...திரண்டு வந்த இளைஞர் அணி....

Video

ஏனைய செய்திகள்

Video

சித்தாண்டி வந்தாறுமூலை பகுதிகளிலுள்ள விவசாய நிலங்களின் பிரதான வடிசல் வாய்க்காலாக திகழும் செம்பித்

இன்றைய சிறார்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்களாக பொருளாதாரம் மற்றும் போசாக்கின்மை போன்றன காணப்படுகின்ற போ

கிராமிய வீதிகள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சரும் ,கிழக்கின் முதல் முதலமைச்சருமான கெளரவ சிவநேசதுரை