பிரதிப் பொதுச் செயலாளர் கட்சியினுடைய தொண்டர்கள் மற்றும் ஆதரவாளர்களுக்கு முக்கியமான ஒரு வேண்டுகோள்...

நிலவி வரக்கூடிய அசாதாரண சூழ்நிலை காரணமாக கட்சியினுடைய பிரதிப் பொதுச் செயலாளர் ஜெயநாதன் ஜெயராஜ் அவர்கள் கட்சியினுடைய தொண்டர்கள் மற்றும் ஆதரவாளர்களுக்கு விடுகின்ற முக்கியமானதும் அன்பானதுமான ஒரு வேண்டுகோள்...

Video

ஏனைய செய்திகள்

Video

சித்தாண்டி வந்தாறுமூலை பகுதிகளிலுள்ள விவசாய நிலங்களின் பிரதான வடிசல் வாய்க்காலாக திகழும் செம்பித்

இன்றைய சிறார்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்களாக பொருளாதாரம் மற்றும் போசாக்கின்மை போன்றன காணப்படுகின்ற போ

கிராமிய வீதிகள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சரும் ,கிழக்கின் முதல் முதலமைச்சருமான கெளரவ சிவநேசதுரை