அபிவிருத்தி நாயகன் சந்திரகாந்தனால் விட்டுச் சென்ற அபிவிருத்திகளை தொட்டு செல்வதற்காக மட்டுமண்ணில்

கிழக்கு மண்ணின் அபிவிருத்தி நாயகன் சிவநேசத்துரை சந்திரகாந்தன் தான் விட்டுச் சென்ற அபிவிருத்திகளை தொட்டு செல்வதற்காக மட்டுமண்ணில் நடாத்தும் அரங்கமே அதிரும் அபிவிருத்திக் குழுக் கூட்டம்......

Video

ஏனைய செய்திகள்

கிராமிய வீதிகள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சரும் ,கிழக்கின் முதல் முதலமைச்சருமான கெளரவ சிவநேசதுரை

தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள் கட்சியின் உள்ளூராட்சி மன்ற உறுப்பினர்களுக்கான மாதாந்தக்கூட்டம் தமிழ்

ஆட்சியாளர்களை நாம் ஆதரிப்பது பிரதேசத்தி்ல் தமிழர்களின் நலனுக்காகவே தவிர தனிப்பட்ட சொத்து சுகம் சே

பிரதேச சபை உறுப்பினர் மேகசுந்தரம் வினோராஜிற்கு எதிராக பெண்கள் ஒன்றியம் இணைந்து நடாத்திய பாரிய கண்