'என்றும் உங்களுக்காக நான்.."

 

உங்கள் வாக்கு பலத்தால் எம்மை மீண்டெழச் செய்த என் உயிருக்கு மேலான அன்புள்ளங்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகள். 'என்றும் உங்களுக்காக நான்.."

Video

ஏனைய செய்திகள்

Video

சித்தாண்டி வந்தாறுமூலை பகுதிகளிலுள்ள விவசாய நிலங்களின் பிரதான வடிசல் வாய்க்காலாக திகழும் செம்பித்

இன்றைய சிறார்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்களாக பொருளாதாரம் மற்றும் போசாக்கின்மை போன்றன காணப்படுகின்ற போ

கிராமிய வீதிகள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சரும் ,கிழக்கின் முதல் முதலமைச்சருமான கெளரவ சிவநேசதுரை