விவசாயம்

விவசாயம்

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் முக்கிய வாழ்வாதாரத் தொழிலான விவசாயத்தில் ஈடுபட்டுகொண்டிருக்கும் மக்களின்பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காண்பதன் மூலம் விவசாய உற்பத்தி விளைவுத்திறன், பெறுமதி சேர் உற்பத்திகள்ஆகியவற்றை அதிகரிக்கச் செய்து, விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தி விவசாயத்தொழிலை ஓர் இலாபகரமான

தொழிலாக மாற்றி அமைப்பதற்கான திட்டங்களை வகுத்து அமுல் நடத்துவதே எமது விவசாயம் சம்பந்தமான

கொள்கையாகும்.

#தேர்தல் #உரிமை #தமவிபு #தமிழ்மக்கள்விடுதலைப்புலிகள் #படகு #பாராளுமன்றதேர்தல் #மட்டக்களப்பு #ஆகஸ்ட்05 #தேர்தல்2020 #தேர்தல் #பாராளுமன்றம்

#votefortmvp #voteforboat #tmvp #boat #tamilmakkalviduthalaipuli #election #vote #rights #democrat #freedom #liberal #electionday #august5 #aug5 #poling #chandrakanthan #sivanesathurai #pillayan #slparliment #batticaloa #parliament #slelection #election2020 #srilankaelection #srilanka

Video

ஏனைய செய்திகள்

கிராமிய வீதிகள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சரும் ,கிழக்கின் முதல் முதலமைச்சருமான கெளரவ சிவநேசதுரை

தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள் கட்சியின் உள்ளூராட்சி மன்ற உறுப்பினர்களுக்கான மாதாந்தக்கூட்டம் தமிழ்

ஆட்சியாளர்களை நாம் ஆதரிப்பது பிரதேசத்தி்ல் தமிழர்களின் நலனுக்காகவே தவிர தனிப்பட்ட சொத்து சுகம் சே

பிரதேச சபை உறுப்பினர் மேகசுந்தரம் வினோராஜிற்கு எதிராக பெண்கள் ஒன்றியம் இணைந்து நடாத்திய பாரிய கண்