மண்டூர் மூங்கில் ஆற்றுப் பாலத்தையும், காக்காச்சிவட்டை, சின்னவத்தை வீதியையும் புனரமைத்தல்

மண்டூர் மூங்கில் ஆற்றுப் பாலத்தையும், காக்காச்சிவட்டை, சின்னவத்தை வீதியையும் புனரமைத்தல்.வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையினாலும், வீதி அபிவிருத்தி திணைக்களத்தினாலும் பராமரிக்கப்படும் வீதிகள், பாலங்கள், மதகுகளைப் புனரமைப்பதுடன், மட்டக்களப்பு மேற்கு மற்றும் வடக்குப் பகுதிகளிலுள்ள கிராமங்களைப் பிரதான வீதிகளுடன் இணைக்கும் புதிய வீதிகளையும், பாலங்களையும் அமைத்தல்.

Video

ஏனைய செய்திகள்

Video

சித்தாண்டி வந்தாறுமூலை பகுதிகளிலுள்ள விவசாய நிலங்களின் பிரதான வடிசல் வாய்க்காலாக திகழும் செம்பித்

இன்றைய சிறார்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்களாக பொருளாதாரம் மற்றும் போசாக்கின்மை போன்றன காணப்படுகின்ற போ

கிராமிய வீதிகள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சரும் ,கிழக்கின் முதல் முதலமைச்சருமான கெளரவ சிவநேசதுரை