விட்டுச்சென்ற அபிவிருத்தியினை தொட்டுச் செல்ல................

பாரம்பரிய சித்தவைத்திய முறை, ஹோமியோபதி வைத்தியம், அக்குப்பஞ்சர், யுனானி வைத்தியம் மற்றும் பாம்புக்கடி வைத்தியம், முறிவு வைத்தியம் ஆகிய வைத்திய சிகிச்சை முறைகளில் ஈடுபடுபவர்களை ஊக்குவித்து உதவி செய்வதுடன் அவர்களுக்குச் சொந்தமான மூலிகைத்தோட்டம் அமைப்பதற்கும் மூலிகைகள், மருந்துப் பொருட்கள் பெறுவதற்கும் உதவி வழங்குதல்.

Video

ஏனைய செய்திகள்

கிராமிய வீதிகள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சரும் ,கிழக்கின் முதல் முதலமைச்சருமான கெளரவ சிவநேசதுரை

தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள் கட்சியின் உள்ளூராட்சி மன்ற உறுப்பினர்களுக்கான மாதாந்தக்கூட்டம் தமிழ்

ஆட்சியாளர்களை நாம் ஆதரிப்பது பிரதேசத்தி்ல் தமிழர்களின் நலனுக்காகவே தவிர தனிப்பட்ட சொத்து சுகம் சே

பிரதேச சபை உறுப்பினர் மேகசுந்தரம் வினோராஜிற்கு எதிராக பெண்கள் ஒன்றியம் இணைந்து நடாத்திய பாரிய கண்