நெல்லை பதுக்கி போலியான நெற்தட்டுபாட்டினை உண்டுபண்ணுபவர்களுக்கு நாம் துணை நிற்கப்போவதில்லை.

நெல்லை பதுக்கி போலியான நெற்தட்டுபாட்டினை ஏட்படுத்த முயற்ச்சிப்பவர்களுக்கு தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள் கட்சி ஒரு போதும் துணை நிற்க்காது. இது மக்கள் கட்சி மக்களின் நலனை மட்டுமே நோக்கமாக கொண்ட கட்சி.

Video

ஏனைய செய்திகள்

Video

சித்தாண்டி வந்தாறுமூலை பகுதிகளிலுள்ள விவசாய நிலங்களின் பிரதான வடிசல் வாய்க்காலாக திகழும் செம்பித்

இன்றைய சிறார்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்களாக பொருளாதாரம் மற்றும் போசாக்கின்மை போன்றன காணப்படுகின்ற போ

கிராமிய வீதிகள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சரும் ,கிழக்கின் முதல் முதலமைச்சருமான கெளரவ சிவநேசதுரை