இறால் வளர்ப்பு திட்டம்

எமது மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஆர்வமுள்ள முதலீட்டாளர்களை ஊக்குவிப்பதுடன் அவர்களுக்கான முதலீட்டு வசதிகளை ஏற்படுத்துவதற்காக தமிழ் மக்கள் விடுதலைப்புலிகள் கட்சி மேற்கொண்டுள்ள அடுத்தகட்ட முதலீட்டுத் திட்டமாக இறால் வளர்ப்பு திட்டம் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலதிக விபரங்களை கீழிருக்கும் இணையத்தளம் ஊடாக பெற்றுக்கொள்ளவும்:

Video

ஏனைய செய்திகள்

கிராமிய வீதிகள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சரும் ,கிழக்கின் முதல் முதலமைச்சருமான கெளரவ சிவநேசதுரை

தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள் கட்சியின் உள்ளூராட்சி மன்ற உறுப்பினர்களுக்கான மாதாந்தக்கூட்டம் தமிழ்

ஆட்சியாளர்களை நாம் ஆதரிப்பது பிரதேசத்தி்ல் தமிழர்களின் நலனுக்காகவே தவிர தனிப்பட்ட சொத்து சுகம் சே

பிரதேச சபை உறுப்பினர் மேகசுந்தரம் வினோராஜிற்கு எதிராக பெண்கள் ஒன்றியம் இணைந்து நடாத்திய பாரிய கண்