தற்காலிக ஆசிரியர் நியமனங்களை நிரந்தரமாக்க வேண்டும்-கௌரவ தலைவர் சந்திரகாந்தன்

01 - 12 -2021

தற்காலிக ஆசிரியர் நியமனங்களை நிரந்தரமாக்க வேண்டும் மாவட்டத்தின் கல்விநிலை தொடர்பாக பாராளுமன்றத்தில் கௌரவ தலைவர் சந்திரகாந்தன்

Video

ஏனைய செய்திகள்

Video

சித்தாண்டி வந்தாறுமூலை பகுதிகளிலுள்ள விவசாய நிலங்களின் பிரதான வடிசல் வாய்க்காலாக திகழும் செம்பித்

இன்றைய சிறார்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்களாக பொருளாதாரம் மற்றும் போசாக்கின்மை போன்றன காணப்படுகின்ற போ

கிராமிய வீதிகள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சரும் ,கிழக்கின் முதல் முதலமைச்சருமான கெளரவ சிவநேசதுரை