எமது மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திற்கான சதோச விற்பனை நிலையமானது திறக்கப்பட்டுள்ளது

மட்டக்களப்பு மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழு இணைதலைவருமாகிய கௌரவ சிவநேசதுரை சந்திரகாந்தனவர்களால் எமது மாவட்டத்திற்க்கான சதோச விற்பனை நிலையமானது திறக்கப்பட்டுள்ளது

Video

ஏனைய செய்திகள்

Video

சித்தாண்டி வந்தாறுமூலை பகுதிகளிலுள்ள விவசாய நிலங்களின் பிரதான வடிசல் வாய்க்காலாக திகழும் செம்பித்

இன்றைய சிறார்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்களாக பொருளாதாரம் மற்றும் போசாக்கின்மை போன்றன காணப்படுகின்ற போ

கிராமிய வீதிகள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சரும் ,கிழக்கின் முதல் முதலமைச்சருமான கெளரவ சிவநேசதுரை