எமது கட்சியின் கௌரவ தலைவர் சிவனேசதுரை சந்திரகாந்தன் அவர்களுக்கு இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்.

கிழக்கின் அபிவிருத்தி நாயகன், செயல் வீரன் என்றெல்லாம் புனைப்பெயர் கொண்டழைக்கப்படும் அழைக்கப்படும் எமது மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும், மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழு துணைத்தலைவரும் முன்னாள் முதலமைச்சருமாகிய எமது கட்சியின் கௌரவ தலைவர் சிவனேசதுரை சந்திரகாந்தன் அவர்களுக்கு இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்.

Video

ஏனைய செய்திகள்

Video

சித்தாண்டி வந்தாறுமூலை பகுதிகளிலுள்ள விவசாய நிலங்களின் பிரதான வடிசல் வாய்க்காலாக திகழும் செம்பித்

இன்றைய சிறார்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்களாக பொருளாதாரம் மற்றும் போசாக்கின்மை போன்றன காணப்படுகின்ற போ

கிராமிய வீதிகள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சரும் ,கிழக்கின் முதல் முதலமைச்சருமான கெளரவ சிவநேசதுரை